Energetsko certificiranje

Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada NN 36/2010 energetski certifikat mora imati svaki novi stambeni i poslovni objekt te postojeći objekt koji se prodaje, iznajmljuje ili daje u leasing. Zgrade javne namjene prema novim zakonskim propisima moraju pribaviti i izložiti energetski certifikat do 10. lipnja 2012. godine.
Energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku, izdaje ga ovlaštena osoba, te ima svoj broj pod kojim se uvodi u registar Ministarstva. Na svakom energetskom certifikatu grafički je prikazan energetski razred strelicom s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji. Zgrade koje su sa energetske strane lošije projektirane i građene dobiti će lošiju ocjenu, tj. lošiji energetski razred. Stanovanje u takvim građevinama će biti skuplje, zbog povećanih troškova grijanja i hlađenja, ali i manje ugodno zbog temperaturnih oscilacija. Stoga cijena kupnje ili najma takve građevine treba biti manja. U Europskoj uniji je postupak certificiranja obavezan već 8 godina, i znatno je doprinio regulaciji cijena na tržištu nekretnina.

Novi stanovi/kuće/poslovni prostori:
prema Pravilniku, od 31.ožujka 2010. g. svi novi stambeni i poslovni objekti moraju imati energetski certifikat. Nakon završetka gradnje obveza je investitora da en. certifikat skupa sa završnim izvješćem nadzornog inženjera dostavi tijelu koje je izdalo rješenje o građenju. To je preduvjet za dobivanje uporabne dozvole i uknjiženje u katastar. Za certifikat takvih novih objekata nije nužan energetski pregled, već se certifikat izdaje na temelju podataka iz glavnog projekta.

Postojeći stanovi/kuće/poslovni prostori:
kod prodaje nekretnine (stan, kuća, apartman, poslovni prostor, skladište i ostalo) energetski certifikat se prilaže kod sklapanja ugovora o kupoprodaji i njegov je sastavni dio. Kod iznajmljivanja, vlasnik postojeće nekretnine dužan je osigurati en. certifikat i dati ga na uvid unajmljivaču tog objekta. Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina. Za postojeće nekretnine energetski certifikat obvezno sadrži i prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava nekretnine.

Zgrade javne namjene:
sve zgrade javne namjene prema novim zakonskim propisima moraju pribaviti i izložiti energetski certifikat do 10. lipnja 2012. godine. Zgrade javne namjene koje imaju zakonsku obavezu javnog izlaganja energetskog certifikata su: banke, trgovački centri, škole, bolnice, hoteli, restorani, poslovne zgrade, zgrade državnih tijela. Pritom treba naglasiti da zgrade javne namjene koje imaju ukupnu korisnu površinu veću od 1000 m2 imaju obavezu javnog izlaganja energetskog certifikata na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade. U suprotnom, kazna za izostanak energetskog certifikata je 25.000 kuna.

Cjenik energetskih certifikata propisan od Ministarstva graditeljstva

Certifikat se daje naručitelju u 2 primjerka. Ovjeren je od strane ovlaštenog certifikatora i ima svoj broj, pod kojim se odmah uvodi u registar Ministarstva.
Certifikat ima 5 stranica i rok važenja mu je 10 godina.

energetski certifikat

Ured Zagreb

Ulica grada Vukovara 237 A
10 000 Zagreb
tel/fax: 01/629 88 07
mob: 095/544 8277

Ured Split

Ante Starčevića 42
21 312 Podstrana
tel:021 333 696; fax: 021 333 645
mob:098 370 960; 092/25 62 634

Kontakt

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka